Home
|
ข่าว

คนไทยติดโควิดจากท่าขี้เหล็กอีก9ราย

Featured Image

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 63 ว่า กรณีคนไทยที่เดินทางกลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา โดยประสานงานผ่านคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา ระดับท้องถิ่น หรือ ทีบีซี กลุ่มแรก เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 63 พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย จาก 107 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และที่เหลือเข้าสู่สถานที่กักกัน LQ แล้ว ขณะที่ภาพรวมผู้ที่เดินทางกลับจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 49 ราย อยู่ใน 7 จังหวัด โดยพบที่เชียงรายมากสุดจำนวน 37 ราย รองลงมาคือเชียงใหม่  5 ราย ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นั้น ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวได้ทั้งหมด และทุกคนเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ขณะนี้ไม่มีการแพร่เชื้อในประเทศและสามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube