Home
|
ข่าว

ราคาอ้อยปี 63/64 ไม่ต่ำกว่า 1,000บ./ตัน

Featured Image

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดหีบอ้อย ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 โดยจะเริ่มเปิดหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาหีบอ้อยประมาณ 100 วัน เนื่องจากมีปริมาณอ้อยเข้าหีบน้อยกว่าปีที่ผ่านมาคาดว่าจะอยู่ที่ราว 67.04 ล้านตัน โดยในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ได้ตั้งเป้าปริมาณอ้อยสดเข้าหีบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด พร้อมเตรียมมาตรการจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ การสนับสนุนเครื่องสางใบอ้อยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมฟรี และในกรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยในฤดูการผลิตปี 2563/2564 เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีรายได้รวมตันละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแน่นอน ด้านนายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ยังได้กำชับและคาดโทษแก่คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ให้ตรวจสอบอ้อยเข้าหีบว่าเป็นอ้อยสดหรืออ้อยไฟไหม้ โดยใช้เกณฑ์ตัดสินว่าหากมีอ้อยไฟไหม้แม้เพียงลำเดียวให้ถือว่าเป็นอ้อยไฟไหม้ทั้งคัน และหากพบว่ามีการทุจริตในการตรวจสอบอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube