Home
|
ภูมิภาค

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด

Featured Image
ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามัน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ ในห้วงวันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (3 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 34 ตำบล 68 หมู่บ้าน 2 เทศบาล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 310 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (น่าน) ผู้บาดเจ็บ 1 ราย (น่าน) แยกเป็น

ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน และพิจิตร รวม 2 อำเภอ 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 31 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี ชัยภูมิ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 15 อำเภอ 26 ตำบล 44 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 234 หลัง

ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และชลบุรี รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 45 หลัง

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube