Home
|
ข่าว

กมธ.แก้รธนยันไม่เตะถ่วงเร่งทำให้เร็ว

Featured Image

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐสภา เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ามีผู้ขอแปรญัตติทั้งหมด 109 คน โดยจะเชิญผู้ที่ขอแปรญัตติทั้ง ส.ส. ส.ว. มาส่งในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ โดยกรรมาธิการฯจะรวบรวมญัตติมาแยกประเด็นเพื่อสังเคราะห์และเรียงลำดับ ส่วนภาคประชาชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการจะแสดงความเห็น สามารถส่งมาช่องทางไปรษณีย์ได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคมเช่นกัน ทั้งนี้ เบื้องตนผู้ที่แปรญัตติไม่มีการแตะเนื้อหาในหมวด 1 หมวด 2 ขณะเดียวกัน โฆษกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า การดำเนินการของคณะกรรมาธิการฯ จะไม่มีการเตะถ่วงเวลาและจะเร่งรัดงานโดยเร็วที่สุด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube