Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”สั่งรับมือภัยแล้งเข้มราคาสินค้า

Featured Image
รองนายกฯจุรินทร์ สั่ง พาณิชย์จังหวัด วางแผนรับมือภัยแล้ง ดูราคาสินค้า ปริมาณไม่ให้ขาดแคลน อย่ามีฉวยโอกาสปรับขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงมาตรการเตรียมการ รับมือปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตร ที่อาจจะมีราคาแพงขึ้นในอนาคต ว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หากมีเกษตรกรหรือประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

โดยการรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่จะรายงานเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจังหวัดใดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งบ้าง และในส่วนกระทรวงพาณิชย์ ก็มีพาณิชย์จังหวัดที่ต้องเข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้าและปริมาณสินค้า อย่าให้การขาดแคลนหรืออย่าให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งก็ได้สั่งการไปแล้วเช่นกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube