Home
|
ภูมิภาค

ประจวบฯเข้มสงกรานต์ห้ามรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ

Featured Image
ประจวบฯเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้มงดรถบรรทุกวิ่ง ห้ามรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2564 โดยมีนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ แขวงทางหลวง ขนส่ง อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นต่างๆเข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 มีเป้าหมายลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตไม่เกินร้อยละ 5 จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี สำหรับ 8 อำเภอมีการมีจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักอำเภอละ 2 จุด ขณะที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายบนเส้นทางสายหลักและสายรองมีจำนวน 64 จุด หน่วยงานที่ข้องจะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2564

นายพรหมพิริยะ กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ภารกิจตามคำสั่งที่ทางจังหวัดได้มอบหมาย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆทางกฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด ให้ระมัดระวังจุดตัดทางรถไฟจำนวน 21 จุด รวมถึงให้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจน ให้สำรวจปรับปรุงผิวการจราจรก่อนถึงบริเวณจุดตัดทางรถไฟ สำรวจเครื่องกั้น สัญญาณไฟให้สามารถใช้การได้ตามปกติ

สำหรับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ให้ยึดหลักตามข้อกำหนดของ ศบค.ให้จัดงานตามแบบประเพณีไทย ห้ามมีการรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง และปาร์ตี้โฟมเด็ดขาด

สงกรานต์ ห้ามรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube