fbpx
Home
|
ทั่วไป

‘ไทยศรีวิไลย์’ ยื่นหนังสือถึง ผบ.ทร. ขอให้ตรวจสอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่

Featured Image
‘ไทยศรีวิไลย์’ ยื่นหนังสือถึง ผบ.ทร. ขอให้ตรวจสอบโครงการรับจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ จ.ระยอง หลังทางพรรคฯ ไปตรวจสอบพื้นที่จริงเมื่อ 24 ม.ค. – ‘มงคลกิตติ์’ ชี้ข้อสงสัย 4 จุด หวังให้มีการแก้ไขสัญญา พร้อมขอให้ไม่ให้เกิดการทรุดตัวของบ้านบริเวณรอบโครงการฯ

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้มอบหมายให้นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิตต์ นายทะเบียนพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ไปยื่นหนังสือถึง พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เพื่อขอให้มีการดำเนินการตรวจสอบ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ระยะที่ 1 (พื้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง หลังจากที่ทางพรรคฯ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา

 

 

โดยนายมงคลกิตติ์ ระบุว่า เนื่องด้วย พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับการร้องเรียน จากประชาชนว่าโครงการรับจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ระยะที่ 1(พื้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง) โดยนำดินที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างในการขุดลอก ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ที่อยู่ภายใต้การกำกับการดำเนินงานของกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ(ผู้ว่าจ้าง) โดย บริษัท ออสวอล์ด แอนด์ ซัน จำกัด(ผู้รับจ้าง) โดยเมื่อ 24 มกราคม 2567 ทางพรรคไทยศรีวิไลย์ พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่หน้างานจริง พร้อมทั้งดูสัญญาจ้างพร้อมเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา พบว่า

 

 

1.ตามสัญญาโครงการนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง เป็นจำนวน 65,580,000 บาท(หกสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โดยนำ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างในการขุดลอก ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
2.ตามสัญญาโครงการรับจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ระยะที่ 1(พื้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง) มีมูลดินที่ขุดลอกได้ที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับซื้อไว้ทั้งหมดจำนวนประมาณ 3,374,521 ลูกบาศก์เมตร ในราคาไม่ต่ำกว่าลูกบาศก์เมตรละ 24.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 82,338,312 บาท(แปดสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสองบาท)

 

3.โครงการนี้ จริงแล้วมีมูลดินจำนวนน้อยแต่มีทรายที่อยู่ในล่องน้ำธรรมชาติจำนวนมาก สังเกตว่า ผู้รับจ้าง นำเรือดูดทรายกว่า 10-14 ลำ เครื่องล้างทราย โดยอาจจะนำทรายที่ดูดได้ขนออกไปขายตามท่าทรายต่างๆจำนวนมาก ประเมิณราคาประมาณ 80-120 บาท/ลูกบาศก์เมตร มิได้อยู่ในรายละเอียดของสัญญาแนบท้าย ทำให้รัฐเสียประโยชน์ การดำเนินการของ บริษัท ออสวอล์ด แอนด์ ซัน จำกัด(ผู้รับจ้าง) ดำเนินการคล้ายกับผู้ประกอบการ ที่ต้องยื่นคำร้องขอขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ ยื่นคำร้องขอ อนุญาตขุด ตักและดูดทราย ยื่นคำร้องขอ อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กับ คณะกรรมการระดับจังหวัดระยองที่เกี่ยวข้อง

 

 

4.การดูดทราย ใต้ดิน หรือ ร่องน้ำอื่น ออกไปจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจะมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของชั้นดิน หิน ทราย ใต้ดิน จะทำให้ ตลิ่ง พื้นที่ดินของประชาชนเกิดทรุดจำนวนมากเป็นวงกว้าง จะกระทบบ้านเรือนที่ปลูกอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จะเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแต่เนิ่นๆ

 

 

นายมงคลกิตติ์กล่าวด้วยว่า ดังนั้น พรรคไทยศรีวิไลย์ จึงเรียนมายัง พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อ ขอให้ตรวจสอบโครงการรับจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ระยะที่ 1(พื้นที่ฝั่งจังหวัดระยอง) โดยนำดินที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นค่าจ้างในการขุดลอก ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง เพราะไม่สอดรับกับหน้างานจริงตามสัญญา ที่ต้องดูดทรายขายเป็นส่วนใหญ่ และขอให้ยกเลิกสัญญา และ แก้ไขสัญญา โดยการนำทรายที่ได้จากการขุดลอกไปขายเป็นค่าจ้างและนำเงินส่วนที่เหลือจำนวนมากเป็นรายได้เข้ารัฐ เนื่องจากปริมาณดินมีไม่มาก แต่ต้องไม่ทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นที่ดิน บ้านเรือนของประชาชนโดยรอบอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube