fbpx
Home
|
ข่าว

“ชูศักดิ์” ยัน เสนอร่างกม.ปัดรื้อฟื้นคดีเก่า

Featured Image
“ชูศักดิ์” ยัน เสนอร่างพรป.ปปช.-วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ปัดรื้อคดีเก่า ย้ำสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่ ไม่ให้ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดีใหม่

 

 

 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีที่นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา มีการกล่าวว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะเป็นการสร้างความขัดแย้งและจะมีการรื้อฟื้นคดีที่ยุติไปแล้ว

 

 

โดยประเด็นดังกล่าว นายชูศักดิ์ มองว่า นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป.ป.ช.มีอำนาจในการไต่สวนคดีที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ส่อทุจริต หรือกระทำผิด ซึ่งคดีประเภทนี้ไปทางอื่นไม่ได้และต้องให้ ป.ป.ช.ไต่สวน หากมีมูลก็ต้องส่งให้อัยการสูงสุด หากสั่งไม่ฟ้อง ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วม ซึ่งให้อำนาจ ป.ป.ช.สั่งฟ้องเองได้ จึงมีการขอแก้ว่า เมื่อ ป.ป.ช.มีมติว่าคดีไม่มีมูล ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอันสิ้นสุด แต่จะแก้ไขให้สามารถส่งคดีที่ไม่มีมูลให้กับอัยการสูงสุดได้ เพื่อให้พิจารณาด้วย ถือเป็นการคานอำนาจซึ่งกันและกัน

 

 

ส่วนประเด็นต่อมา คือ ตามหลักการสากลในกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง ก็จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดี และนำไปสู่กระบวนการของศาลได้ จึงขอชี้แจงสมาชิกวุฒิสภา โดยยืนยันไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่า แต่เป็นการสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่ ไม่ให้ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดีใหม่ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการวินิจฉัยของศาล เพราะไม่ควรไปตัดสิทธิ์ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย

 

 

ขณะในวันพุธที่จะถึงนี้ จะมีการเสนอยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. เกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งบุคลากรท้องถิ่น เพราะที่ผ่านมาการคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นจะให้มีการมาสอบที่ส่วนกลาง ซึ่งขัดต่อหลักกระจายอำนาจ และปัจจุบันนี้ก็มีการร้องเรียนมาค่อนข้างมาก จึงคิดว่าควรจะยกเลิกเพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดการเอง โดยให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.อีกฉบับว่าด้วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คสช.ได้มีการกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการ แต่หลายฝ่ายมองว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และไม่ทำให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดอง

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube