fbpx
Home
|
ข่าว

ลอนจี ทำลายสถิติโลก พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ ค่าประสิทธิภาพ 33.9%

Featured Image

บริษัท ลอนจี กรีน เอเนอร์จี เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก สร้างสถิติใหม่ของโลกด้วยการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ด้วยค่าประสิทธิภาพ 33.9% จากรายงานการรับรองล่าสุดของห้องปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NREL)

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ของลอนจีก้าวข้ามขีดจํากัดประสิทธิภาพทางทฤษฎี Shockley-Queisser (S-Q) ที่ 33.7% สําหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิงเกิลจังก์ชันเป็นครั้งแรก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบเรื่องประสิทธิภาพของเซลล์แบบผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ ที่เหนือกว่าเซลล์แบบซิงเกิลจังก์ชัน

อ้างอิงจากเจินกัว หลี่ ผู้ก่อตั้งและประธานของลอนจี การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ ได้เปิดเส้นทางใหม่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงรุ่นต่อไป ซึ่งหมายความว่าในบริเวณเดียวกันและดูดซับแสงเท่ากัน เซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

เจินกัว เสริมว่า ลอนจีได้บุกเบิกเทคโนโลยีมากมายในด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพและกลไกการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ไม่เพียงเพื่อสร้างจุดแข็งที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันของลอนจีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถก้าวข้ามวงจรการพัฒนาของอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เจินกัว ยังได้กล่าวขอให้ทั้งอุตสาหกรรมกลับสู่เส้นทางหลักของการแข่งขันทางเทคโนโลยี และส่งเสริมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของจีนให้เป็นผู้นำโลกต่อไปด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube