Home
|
ข่าว

บริษัท Welala ทุ่มลงทุนเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์ พัฒนาโซลูชั่นสุขภาพรับสังคมสูงวัย

Featured Image

บริษัท Welala ผู้บริการโซลูชั่นที่ครอบคลุมด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลในระดับ DNA  เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรมให้มีความแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของอาหารเสริม ที่ช่วยดูแลสุขภาพ ด้วยการเพิ่มเงินลงทุนถึง 7 ล้านบาท 

ดร.พงษธร โชติเกษมศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การเพิ่มการลงทุนพัฒนาการตลาดในประเทศไทยนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น บริษัท Welala ยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

“เหตุผลที่ทำให้มนุษย์แต่ละคน มีความแตกต่างกัน แม้กระทั่งเป็นฝาแฝดกัน ต่อให้อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตาม เทคโนโลยีทำให้รู้ว่า มนุษย์แต่ละคน ต้องการโซลูชั่นที่แตกต่างกัน ในการที่จะรักษาสุขภาพดี ๆ ไว้ ถึงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นก็ตาม วิธีการทางพันธุศาสตร์นี้ เราเรียกกันว่า Epigenetics ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของยีนจากการใช้ชีวิต และ สภาพแวดล้อม โดยใช้เพียงเลือดไม่กี่หยด ด้วยเทคโนโลยีนี้ เราจะสามารถสร้างแผนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย แต่ทุกคนก็สามารถคงความอ่อนเยาว์ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้” ดร.พงษธร กล่าว

การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วทำให้การใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

ดร.พงษธร โชติเกษมศรี ซีอีโอของ Welala ได้กล่าวเพิ่มว่า “เป้าหมายของบริษัทเรา คือ อยากให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับ DNA ได้โดยง่าย ทุกที่ทุกเวลา เรามองถึงอนาคตว่าคนไทยจะต้องมีสุขภาพดีจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีที่สุดและมีอายุขัยยาวนานที่สุดในโลก ซึ่งในอนาคตผู้สูงอายุในไทยจะมีจำนวนมากขึ้น การดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบั้นปลายชีวิตที่มีคุณภาพ” 

การตรวจ Epigenetics  จะช่วยปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ในอนาคต ผ่านทางการตรวจยีน ในปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุขัยทางชีวภาพ ความยาวของเทโลเมียร์ รวมถึง อัตราเร่งของความชรา เป็นต้น  

ชุดตรวจ MyTruHealth ซึ่งเป็นการตรวจ Epigenetics ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลเชิงลึกและรายงานความเสี่ยงด้านสุขภาพ ในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคร้าย ทาง  Welala จะมีแพทย์คอยให้คำปรึกษาและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยวางแผนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube