Home
|
ต่างประเทศ

นักฟิสิกส์ชาวจีนคว้ารางวัลโอลิเวอร์ อี บักลีย์ สาขาฟิสิกส์ของสสารควบแน่น

Featured Image

ศาสตราจารย์เสวี่ย ฉีคุน นักวิชาการของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยชิงหวา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคใต้ ได้รับรางวัลโอลิเวอร์ อี บักลีย์ สาขาฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ประจำปี 2567 นับเป็นนักฟิสิกส์สัญชาติจีนคนแรกที่คว้ารางวัลนี้ ร่วมกับศาสตราจารย์แอชวิน วิชวานาท จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งทั้งสองได้รับการยอมรับจากผลงาน “การศึกษาทางทฤษฎีและการทดลองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมของวัสดุ ที่สะท้อนถึงลักษณะทอพอโลยีของโครงสร้างของแถบนำ”

ศาสตราจารย์เสวี่ย กล่าวว่า “ความสำเร็จนี้เป็นผลจากการที่จีนเติบโตอย่างมั่นคงในด้านความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสั่งสมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมายาวนานนับตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อสี่ทศวรรษที่แล้ว เกียรติยศนี้เป็นของนักวิจัยทุกคนในทีม รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนทุกคน”

นับตั้งแต่ปี 2552 ศาสตราจารย์เสวี่ยเป็นผู้นำการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหวา สถาบันฟิสิกส์ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เพื่อทดลองเกี่ยวกับควอนตัมปรากฏการณ์ฮอลล์ที่ผิดปกติ (QAH) และช่วงสิ้นปี 2555 ก็ได้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการเป็นคนแรกในโลกที่ทดลองสังเกตผลของปรากฏการณ์ QAH ในฉนวนทอพอโลยีแบบแม่เหล็ก และการค้นพบใหม่ของศาสตราจารย์เสวี่ยนั้น ได้พัฒนาสาขาฟิสิกส์ให้ก้าวหน้า และช่วยบุกเบิกเส้นทางใหม่สำหรับการวิจัยเรื่องสสารควบแน่นทั่วโลก 

นอกจากเรื่องวัสดุศาสตร์ในระดับควอนตัมทอพอโลยีแล้ว ศาสตราจารย์เสวี่ยยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในสาขาสภาพนำยิ่งยวดและตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักฟิสิกส์รุ่นต่อรุ่นมานานกว่าร้อยปี

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube