Home
|
อาชญากรรม

ชัชชาติ – ทูตเยอรมัน หารือความร่วมมือพัฒนาเมือง

Featured Image
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ – หารือความร่วมมืองานเมือง เล็งรับมอบชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินประดับสวน กทม.

 

 

 

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายแอ็นสท์ วอล์ฟกัง ไรเชิล (H.E. Mr. Ernst Wolfgang Reichel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

 

 

 

 

 

โดยมีการพูดคุยหารือในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาเมือง ซึ่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า นโยบายของกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นการพัฒนาเส้นเลือดฝอย ลงไปพัฒนาแก้ไขปัญหาในหน่วยเล็กที่สุดของชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น สาธารณสุข สาธารณูปโภค เมื่อเข้มแข็งแล้วเส้นเลือดใหญ่คือระดับเมืองจะแข็งแรง สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม มีการพูดคุยถึงปัญหามลพิษทางอากาศเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนฝุ่น PM2.5 จะกลับมา ซึ่งกรุงเทพมหานครเตรียมการพร้อมรับมือแล้ว

 

 

 

 

 

ด้านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ได้เสนอนวัตกรรมรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าของเยอรมนี โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้ความสนใจและสอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ด้านวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมหลายอย่างที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะนำบางส่วนของกำแพงเบอร์ลินมาจัดตั้งในสวนสาธารณะของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ส่วนด้านเศรษฐกิจ กรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนจากเยอรมนีด้วยความยินดี

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube