Home
|
ต่างประเทศ

เมืองคุนซานจัดงานแสดงโคมไฟเทศกาลไหว้พระจันทร์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Featured Image

เมืองคุนซาน มณฑลเจียงซูได้จัดงานแสดงโคมไฟเทศกาลไหว้พระจันทร์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามช่องแคบไต้หวัน งานแสดงโคมไฟเทศกาลไหว้พระจันทร์ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 11 นับตั้งแต่จัดงานครั้งแรกในปี 2556 ภายในงานได้มีการนำไฟดิจิทัล เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ในการแสดง เพื่อทำให้กิจกรรมดูน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น

งานนี้มีพื้นที่จัดแสดงหลักสองส่วน ได้แก่ พื้นที่แสดงแสงสีโจวจวง (Zhouzhuang Light Area) และพื้นที่แสดงแสงสีจัตุรัสคุนซานฮุ่ยจู (Kunshan Huiju Square Light Area)

กิจกรรมในพื้นที่แสดงแสงสีโจวจวงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ส่วนกิจกรรมในพื้นที่แสดงแสงสีจัตุรัสคุนซานฮุ่ยจูจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 ตุลาคม 2566

ในพิธีเปิดไฟซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จัตุรัสคุนซานฮุ่ยจูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฐานสาธิตการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างมณฑลเจียงซูกับไต้หวัน

เมืองคุนซานเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลงทุนและการทำธุรกิจของไต้หวันมากที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ มีการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่บ่อยครั้งที่สุด รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือข้ามช่องแคบที่ประสบผลสำเร็จสูงสุด

นายโจว เว่ย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองคุนซาน กล่าวว่า เมืองคุนซานจะเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพสูงเพื่อกระชับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมข้ามช่องแคบให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับชาวไต้หวัน ในการศึกษา ทำงาน และอยู่อาศัยในเมืองคุนซาน

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากไต้หวันมากกว่า 5,800 โครงการในเมืองคุนซาน โดยมีเม็ดเงินลงทุนสะสมเกือบ 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นยังมีชาวไต้หวันเกือบ 100,000 คนที่อาศัยและทำงานในเมืองคุนซาน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube