fbpx
Home
|
ข่าว

“ปดิพัทธ์” รับหนังสือเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบแลนด์บริดจ์

Featured Image
“ปดิพัทธ์” รับหนังสือเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง ขอให้ยุติการรับฟังความคิดเห็นโครงการ

 

 

 

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 รับหนังสือจากเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากแลนด์บริดจ์ชุมพร-ระนอง ซึ่งประกอบไปด้วย ประมงพื้นบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการบริการ และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีการคัดค้านให้ยุติการรับฟังความคิดเห็นโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย และอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ด้วยความกังวลผลกระทบในด้านการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

 

 

 

ตัวแทนเครือข่ายฯ ระบุว่า สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีการให้สัมภาษณ์ และสื่อสารที่บิดเบือน จึงกล่าวถึงข้อเท็จจริงในมุมมองของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นโครงการแลนด์บริดจ์ ในปี 2565 มีการให้ข้อมูลแผ่นพับแบบย่อยที่ระบุถึงท่อน้ำมันสำเร็จรูป แต่ในการรับฟังความคิดเห็นในปี 2566 กลับให้ข้อมูลว่า มีการนำท่อน้ำมันออกจากโครงการ และปฏิเสธตอบข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับคลังน้ำมัน

 

 

 

เหตุนี้จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อแนวทางโครงการที่ย้อนแย้งกับการนำเสนอข่าว และกระบวนการไม่ชอบธรรม เนื่องจากประชาชนมีข้อมูลตัดสินใจไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การชี้แจงต่อสื่อมวลขนของ สนข. และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังเข้าข่ายปกปิดข้อมูลต่อประชาชน

 

 

 

ตัวแทนเครือข่ายฯ ยังย้ำอีกว่า ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ คือ พื้นที่เขตอุทยาน เขตป่าชายเลน พื้นที่ทะเลชายฝั่งที่เป็นฐานทรัพยากรสำคัญของสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และผู้คน โดยไม่มีการพูดถึงการเยียวยา หรือหาแนวทางรองรับกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส

 

 

 

ขณะที่ในแง่ของแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ต้นน้ำพะโต๊ะ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ มีความยาวรวม 100 กิโลเมตร เป็นสายน้ำที่ใช้ประโยชน์ในการหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน และหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม 1,275,000 ไร่ จาก 47,585 ครัวเรือน

 

 

 

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จ.ชุมพร-ระนอง เพื่อออกแบบ และประเมินการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ โดยไม่ต้องนำชะตาชีวิตของคนในพื้นที่มาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองของรัฐบาล และพรรคการเมืองใดๆ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube