Home
|
ข่าว

กลุ่มสร้างไทยเสนอเลื่อนพิจารณาร่างรธน.วาระ3

Featured Image
กลุ่มสร้างไทย เสนอสภาเลื่อนพิจารณาร่างแก้รธน.วาระ3ออกไปก่อน รอทำประชามติตามคำวินิฉัยศาล

นายโภคิน พลกุล และนายวัฒนา เมืองสุข แกนนำกลุ่มสร้างไทย กล่าวถึงแนวทางหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าหากรัฐสภาจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อน และเมื่อทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง ว่า กลุ่มสร้างไทยขอเสนอให้รัฐสภาและรัฐบาลเลื่อนการลงมติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระ3ออกไปก่อน เพื่อรอการทำประชามติสอบถามประชาชนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจในการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภาให้ยังคงเป็นเช่นเดิมไปพลางก่อนและเห็นว่าญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังพิจารณาในรัฐสภาเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบประโยชน์ของประเทศและประชาชน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีควรเร่งดำเนินให้มีการออกเสียงประชามติ และสุดท้าย เห็นว่าทางออกเดียวที่จะนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองคือการคืนอำนาจให้ประชาชนได้ โดยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำประชามติให้แล้วเสร็จได้ภายในไม่เกิน 90วัน  เพื่อให้ปัญหาทางการเมืองของประเทศได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube