Home
|
ภูมิภาค

สถาปนาครบรอบ29ปี ทัพเรือภาคที่1

Featured Image
สถาปนาครบรอบ 29 ปี ทัพเรือภาคที่1 หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาครัฐ-เอกชนนำกระเช้าดอกไม้ร่วมยินดี

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 แห่งการก่อตั้ง ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพลและเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทัพเรือภาคที่1 หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือโท โกวิท กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นปีที่ 29 ที่หน่วยได้ถือกำเนิดมาจากการที่กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคาม

จากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและบริเวณชายฝั่งภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ชื่อว่ากองเรือภาคที่ 1 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทัพเรือภาคที่1 ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

จากนั้นได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเพื่อ เป็นขวัญและกำลังใจ โดยคัดเลือกให้ไห้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 98 คน รวมเป็นทั้งสิ้น 294,000 บาท ซึ่งใช้งบประมาณจากสวัสดิการ ทัพเรือภาคที่ 1 และได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานและบริษัทเอกชนต่างๆในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

วันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่1

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube