fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“นฤมล”ประชุมแก้ความจนหาแนวทางแก้15กรณี

Featured Image
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความจน ทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน กำหนดแนวทางแก้ 15 กรณี

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงและทำความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้ทำหน้าที่อำนวยการ เร่งรัดการดำเนินงาน และติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ยังมีข้อเรียกร้องจาก สคจ. ว่า การแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้า ทำให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกชอง สคจ. ต้องเผชิญความยากจนอย่างต่อเนื่องยาวนาน  ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ จึงมีวาระสำคัญได้แก่ การเสนอบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน เพื่อกำหนดแนวทางในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน จำนวน 15 กรณีปัญหา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

รวมถึงปัญหาตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ ข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายของรัฐ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และชุมชนชนบทของสมัชชาคนจน ปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น และปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้จะได้เร่งประสานงาน หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมรอบด้าน ตอบสนองต่อปัญหาอย่างแท้จริง และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป พร้อมขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสุนนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนที่เกิดจากผลกระทบนโยบายภาครัฐ

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube