fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เอกชนชี้รัฐบาลมาถูกทาง หลัง IMD ปรับอันดับไทยดีขึ้น

Featured Image
ประธาน หอการค้าไทยสะท้อนรัฐบาลมาถูกทาง หลัง IMD ปรับอันดับไทยดีขึ้นแต่ต้องพัฒนาอีก

 

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยจากIMDดีขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามของภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ หลังฟื้นตัวจากโควิด 19 มาถูกทางแล้ว

 

แต่สำหรับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม้อันดับจะดีขึ้น แต่ปัจจัยย่อยด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการศึกษา มีอันดับที่ลดลง เป็นเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยพยายามผลักดัน BGG โมเดล แต่ในประเด็นดังกล่าวอาจจะยังไม่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมโมเดลดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศทั้งเรื่องต้นทุนพลังงานที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้สามารถแข่งขันได้ เพราะยังถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube