Home
|
ต่างประเทศ

ลาวจัดงานวันท่องเที่ยวภูเขานานาชาติ พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Featured Image

กระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว, ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเขานานาชาติ (IMTA), สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA), สภาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโลก (GTEF) ได้จัดงานวันท่องเที่ยวภูเขานานาชาติ ประจำปี 2566 (International Mountain Tourism Day 2023) ที่นครเวียงจันทน์ ในหัวข้อ “เพลิดเพลินกับอัศจรรย์แห่งขุนเขา แบ่งปันความสวยงามของชีวิต พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” (Enjoy the Wonder of Mountains, Share the Beauty of Life, and Revitalize the Tourism Industry) 

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO), สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC), ศูนย์อาเซียน-จีน (ASEAN-China Centre), เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของจีน (CNIE), สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลกุ้ยโจว และสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกุ้ยโจว โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 250 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปทานการท่องเที่ยวภูเขา การพัฒนาตลาด และแนวทางการตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเปิด การประชุมตามหัวข้อ การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเขาแห่งเอเชีย การแนะนำภูเขาที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเขานานาชาติ และการประชุมแลกเปลี่ยนอีกหลายรายการ

สำหรับแขกที่เข้าร่วมงานมีทั้ง อุ่นเทิง ขาวพัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว, ฟู่ อิ๋งชุน รองประธานและเลขาธิการบริหารภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวภูเขานานาชาติ, ภูวง วงคำเสา รองนายกเทศมนตรีนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว, จาง ซีหลง อดีตผู้ตรวจการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน, สวี่ เผิง รองประธานสหพันธ์การท่องเที่ยวโลก, คุณเพ็งจันทร์ เพ็งเมือง อธิบดีกรมวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป.ลาว, เอ็มมา เฉิน รองประธานองค์การระหว่างประเทศเพื่อศิลปะพื้นบ้าน, ดารณี พมมะวงศ์ อธิบดีกรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว กระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สปป. ลาว 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube