fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ทช.สร้างสะพานข้ามแม่น้ำชีเสร็จแล้วเสริมแกร่งคมนาคม

Featured Image
กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำชี เชื่อมยโสธร-ร้อยเอ็ด เสร็จสมบูรณ์ ช่วยร่นระยะทาง 18 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำชี (สะพานมิตรภาพ ปากเป่ง – ดอนเจริญ) จังหวัดยโสธร เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมระหว่างบ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กับบ้านท่าสะอาด ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 270 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) พร้อมถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 950.36 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง 69.916 ล้านบาท ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ถึง 18 กิโลเมตร ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube