Home
|
ข่าว

พิจิตรสมัครส.ส.วันแรกกองเชียร์นับหมื่น

Featured Image
พิจิตรสมัคร ส.ส.วันแรกผู้สมัครจาก8พรรคพร้อมกองเชียร์นับหมื่นชูป้ายหาเสียงแห่กันมากันคึกคัก

 

 

 

 

นาย คณาธิป แสงโคตร์ ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร ส.ส.พิจิตร ทั้ง 3 เขต โดยมีผู้สมัครเดินทางมาตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น. ดังนั้นจึงต้องมีการจับสลากเพื่อจัดลำดับว่าใครจะได้เป็นผู้เข้าไปยื่นเอกสารในการสมัครเป็นลำดับก่อนหลัง ซึ่งก็จะมีความสำคัญที่จะได้เบอร์ประจำตัวผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร ในแต่ละเขต ในแต่ละพรรค แตกต่างกันไป โดยในวันแรกนี้มีผู้สมัครแสดงเจตนามาสมัครในช่วงเช้ารวมจาก 8 พรรคการเมือง แต่ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 1 ท่าน จากเขต 1

 

 

เอกสารไม่ครบจึงทำให้ผู้มีสิทธิ์สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 1 มี 7 ราย , ผู้มีสิทธิ์สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 2 มี 8 ราย , , ผู้มีสิทธิ์สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 3 มี 8 ราย ท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์นับหมื่นคนที่แห่กันมาชูป้ายส่งเสียงเชียร์คนที่รัก พรรคที่ชอบกันอย่างคึกคักภายใต้การรักษาความปลอดภัยของกำลังตำรวจเกือบร้อยนายแต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

 

โดยผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 1 ประกอบไปด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ แก่ ว่าที่ ร.ต. พนาพันธุ์ พลศร พรรครวมไทยสร้างชาติ , ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้แก่ นายปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร พรรคเพื่อไทย , ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้แก่ พลโท ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ พรรคประชาธิปัตย์ , ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้แก่ นายพรชัย อินทร์สุข พรรคพลังประชารัฐ , ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้แก่ นายชนกฤดิ โหมอ่อน พรรคไทยสร้างไทย , ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้แก่ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ “กำนันนอร์ท” พรรคภูมิใจไทย , ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้แก่ นายชัยณรงค์ คล้ายเนียม พรรคก้าวไกล

 

โดย ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 2 ประกอบไปด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้แก่ นางมาดามนิด ศรีบุศกร พรรครวมไทยสร้างชาติ , ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้แก่ นายดุษฎี บัวเขียว พรรคก้าวไกล , ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้แก่ นางณริยา บุญเสรฐ พรรคพลังประชารัฐ , ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้แก่ พ.ต.อ.ยงยุทธ บุญไชโย พรรคเสรีรวมไทย , ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้แก่ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย , ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้แก่ พ.ต.ท. สามารถ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ , ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้แก่ นายสกล มาเนียม พรรคไทยภักดี , ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้แก่ นายภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย

 

 

ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 3 ประกอบไปด้วย ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้แก่ นายวรวุธ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์ , ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้แก่ พ.อ. มนู ชูจิตร พรรคเสรรวมไทย , ผู้สมัครหมายเลข 3ได้แก่ ว่าที่ ร.ต. พุฒิพร เพ็ญสนั่นพูนพันธุ์ พรรคไทยภักดี , ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้แก่ นายจักรพงศ์ บุปผา พรรคเสรีรวมไทย , ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคภูมิใจไทย , ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้แก่ นายสุรชาติ ศรีบุศกร”ส.ส.ไก่” พรรครวมไทยสร้างชาติ , ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้แก่ นายเอกวิชญ์ เรืองมาลัย”เจมส์”พรรคพลังประชารัฐ , ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้แก่ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ พรรคเพื่อไทย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube