Home
|
บันเทิงไทย

“ยุ้ย จีรนันท์” ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดทุนทรัพย์

Featured Image

“ยุ้ย จีรนันท์” จับมือ Yes Care Real Elixir ออกแคมเปญ “ตาสว่างกับ Yes Care”  ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดทุนทรัพย์

ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม ล่าสุดในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตา เยส แคร์ โดยการรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เกิดจากที่เจ้าตัวเคยประสบปัญหาทางดวงตามาก่อน และต้องใช้เวลาในการรักษา จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนดูแลรักษาดวงตาและตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา เนื่องจากเราทุกคนมีดวงตาแค่คู่เดียวแต่ต้องใช้งานดวงตาเพื่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต จึงได้ริเริ่มโครงการ“ตาสว่าง กับ Yes Care”โดยร่วมมือกับแบรนด์เรียลอิลิคเซอร์ (Real Elixir) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์

 

โดยโครงการนี้มีที่มาจากการที่ยุ้ยเล็งเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะยุ้ยเองเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาถึงขั้นกระจกตาทะลุและรุนแรงถึงขั้นต้องหยุดงานแสดงไปช่วงหนึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาดวงตา จึงเข้าใจดีว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงใด และรู้ซึ้งว่าการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรามากในโอกาสนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านดวงตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยสแคร์(Yes Care) มาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตา

 

โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจำนวนผู้พิการทางด้านการมองเห็นถึง 184,711 ราย โดยสูงเป็นอันดับที่ 3 จากกลุ่มผู้พิการทั้งหมด และจากผลสำรวจของThe first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) ในประเทศไทยระบุว่า “สภาวะตาบอด”สามารถป้องกันได้กว่า 92% และสามารถรักษาได้กว่า 76.8%หากผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้รับสิทธิ์และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการรักษาจากภาครัฐมากกว่าหนึ่งแสนคนจากประชากรรวมทั้งหมดในประเทศไทย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube