Home
|
ปาฏิหาริย์

เหล็กไหล สิ่งมหัศจรรย์ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

Featured Image

เหล็กไหล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีอยู่น้อย จึงยากแก่การจะได้มาบูชา ดังนั้นการที่มีโอกาสได้ครอบครองเหล็กไหล ต้องอัญเชิญเหล็กไหล อาทิ โคตรเหล็กไหลทรหด แร่เกาะล้าน เหล็กไหลงอก ฯลฯ ชิ้นเล็กๆ ไว้พกติดตัว เลี่ยมห้อยคอ ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ หรือบูชาไว้ในรถ สักชิ้นย่อมนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอันตรายหรือเภทภัยจากของมีคม สัตว์มีพิษ อุบัติเหตุจากการเดินทาง ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ ลมเพลมพัด และวิญญาณร้ายต่างๆ ได้

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการนั่งสมาธิยังสามารถนำเอาพลังจากเหล็กไหลมาใช้ประโยชน์ในการเข้าสมาธิ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้สมาธิพัฒนาก้าวหน้า และจิตมีกำลังมากขึ้น ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลจึงเป็นเสมือนอีกหนึ่งเส้นทางลัดในการฝึกปฏิบัติสมาธิที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรมองข้าม ในครั้งแรกที่ได้ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลมาอยู่ด้วยควรทำพิธีอัญเชิญเหล็กไหล เพื่อแสดงการสักการะและบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาองค์เหล็กไหลจะได้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา โดยให้จุดธูป 5 ดอก แล้วกล่าวคาถาอัญเชิญเหล็กไหลดังต่อไปนี้

“พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ
สะกะพะจะ ปูชาจะ บูชาท่านผู้ดูแลรักษาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทรงฤทธิ์อานุภาพ
อิสะวาสุ อิติปิโส ภะคะวา
เหล็กไหลเจริญมา เจริญยิ่ง เจริญดี สิ่งดีๆ ทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาหาข้าพเจ้า
สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ มะอะอุ
นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ”

จากนั้นเปล่งวาจาเพื่อบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่น ข้าพเจ้านายสมปอง รักความดี เกิดวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 ปีกุน เวลา 8.05 น. อยู่บ้านเลขที่……….ขอนอบน้อมสักการะต่อเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาองค์เหล็กไหล ขอได้โปรดเมตตามาปกปักษ์คุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย ……….(ขอพร)…….. นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด สาธุ

พระคาถาอาราธนาบารมีเหล็กไหล

“จิ เจ รุ นิ       เตชะ สะ ติ

วายุละภะ       ภะเวสัจเจเอชิมะ

อะปานุติ        ปะถะวิยัง

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube