Home
|
ข่าว

“โกวิทย์” จี้รบ-มท.รื้อโครงสร้างค่าตอบแทนอบต.-กำนัน-ผญบ.

Featured Image
“โกวิทย์” จี้รัฐ-มหาดไทย รื้อโครงสร้างค่าตอบแทน สสวัสดิการ อบต.-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพราะทำงานดูแลประชาชนเหมือนกัน

 

 

 

ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับรื้อโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงตำแหน่งอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมนุมท้องถิ่น เพราะเห็นว่ายังมีช่องว่างและมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ทั้งเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ

 

หลังจากมีการเคลื่อนไหวผลักดันร้อง ให้มีการเพิ่มเรื่องค่าตอบแทนนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. รวมถึงบางฝ่ายที่ขอเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงผู้ที่ทำงานท้องถิ่น ควรที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ อย่างเสมอภาค ไม่ควรมีความเหลื่อมล้ำกัน

 

ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวว่า เมื่อมาพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งเปรียบเทียบเพียงระหว่างสมาชิกสภา อบต.กับผู้ใหญ่บ้าน เงินเดือนสมาชิกสภา อบต.ส่วนใหญ่ จะได้ค่าตอบแทนตำแหน่ง เดือนละ 7,200บาท ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านเริ่มต้นที่ 8,000บาท และมีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ปีละ 200บาท ทุกปี จนไปถึง 13,000บาท

 

แต่ก็ยังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยงานแต่กลับได้เงินค่าตอบแทน เดือนละ 5000 บาท นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านยังมีสวัสดิการที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลได้ ส่วนสมาชิกสภา อบต. มีความเหลื่อมล้ำส่วนต่างของเงินเดือน ค่าตอบแทนตำแหน่งกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว ก็ยังไม่สามารถเบิกสวัสดิการได้เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านเช่นกัน

 

นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลก็ยังมีความเหลื่อมล้ำกัน โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลที่มีรายได้ใกล้เคียงกับ อบต.มีเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง เงินเดือนละ 8,050บาท จึงเห็นว่า รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ควรที่จะรื้อโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งให้ใกล้เคียงกัน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ได้เหมือนๆ กัน เพื่อให้ไม่มีการเหลื่อมล้ำ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube