Home
|
เศรษฐกิจ

ไทยคุยสหรัฐฯปลดบัญชีWLทรัพย์สินทางปัญญา

Featured Image
รัฐมนตรีฯพาณิชย์ ถก ผู้แทนการค้า สหรัฐฯ ขอช่วยปลดไทยจากบัญชี WL ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมร่วมมือในเวทีอินโด-แปซิฟิก

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางแคทเธอรีน ไท ผู้แทนการค้า สหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า ได้มีการหารือในบรรยากาศภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ประเด็นที่ทางสหรัฐฯหยิบยกมา มี 3 ประเด็น

ประเด็นแรก เรื่องการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ ได้แสดงความชื่นชมประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เจ้าภาพได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งปีหน้าสหรัฐอเมริกาจะรับไม้ต่อจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค โดยตนได้ให้ความมั่นใจว่าสหรัฐฯจะทำหน้าที่เจ้าภาพได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับประเทศไทยในปีนี้

ประเด็นที่สอง กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) มีความร่วมมือที่ได้กำหนดไว้ 4 เสาหลัก 1.การค้า 2.ห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain 3.พลังงานสะอาด 4.ปราศจากการทุจริต เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ทั้ง 4 เสาหลักนี้ประเทศไทยแสดงความจำนงเข้าร่วมก่อนหน้านี้แล้ว ยืนยันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเสาการค้า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นกระทรวงหลักในการรับผิดชอบ อาจจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อม แรงงานและเรื่องใหม่ที่จะเป็นประเด็นหารือต่อไป เช่น ดิจิทัลเทรด การอำนวยความสะดวกทางการค้าหรือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการค้าและความร่วมมือด้านเทคนิคต่างๆ ด้านการค้าและเศรษฐกิจเป็นต้น โดยประเทศไทยจะร่วมหารือต่อไปในรายละเอียด

 

ประเด็นที่สาม ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐฯในทางการค้า ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกับสหรัฐฯ มีกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) เห็นตรงกันว่าควรได้มีการจัดการประชุมที่สหรัฐฯในครั้งถัดไป เพราะครั้งล่าสุดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว ได้มีการประชุมเมื่อปี 62 ที่หยุดเพราะสถานการณ์โควิดที่ไม่เอื้ออำนวยคาดว่าจะเร่งให้เจ้าหน้าที่สรุปโดยเร็วโดยสหรัฐฯจะเป็นเจ้าภาพ

และประเด็นสำคัญที่ตนได้หยิบยกมาหารือคือ ในเดือนเมษายนปีหน้า สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในบัญชี WL (บัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง :Watch List) ตนขอให้พิจารณาปลดประเทศไทยออกจากบัญชีนี้เพราะสถานการณ์ปัจจุบันไทยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกด้านถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระดับที่ดีมากที่สหรัฐฯรับทราบ และขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ยังทำงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอที่ตนให้ปลดออกจากบัญชีต้องจับตามอง หรือ WL ซึ่งสหรัฐฯรับไปพิจารณา

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศที่ยังติดบัญชี WL มีด้วยกัน 19 ประเทศ ซึ่งมีประเทศไทยอยู่ในนั้นหากสหรัฐฯพิจารณาปลดออกจากบัญชีนี้จะกลายเป็นประเทศที่ไม่อยู่ในบัญชี ทำให้สถานะประเทศไทยด้านการให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาดูดีขึ้น และ มีภาพลักษณ์ทางการค้า ทางเศรษฐกิจ การลงทุนที่ดีขึ้นสำหรับหลายประเทศในโลกในอนาคตต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube