Home
|
ภูมิภาค

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด

Featured Image
ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

 

ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 28 อำเภอ 201 ตำบล 1,229 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 81,576 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube