Home
|
ข่าว

เปิดร่างข้อมติแถลงการณ์ร่วมการประชุม APPF ครั้งที่ 30

Featured Image
เปิดร่างข้อมติแถลงการณ์ร่วมการประชุม APPFครั้งที่ 30 ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง ในภูมิภาคและแปรซิฟิก ไทยเสนอหัวข้อความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งมีประเทศสมาชิกสนับสนุนทั้งออสเตรเลีย และแคนาดา จากนี้รัฐสภาไทยและฟิลิปปินส์จะติดตามผลตามแถลงการณ์ร่วม

 

วันสุดท้ายของการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30 วันนี้ คณะกรรมาธิการมีการยกร่างมติและแถลงการณ์ร่วมกัน โดยนายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานในที่ประชุมเปิดเผยว่า แถลงการณ์สรุปการประชุมทั้งหมด รวมถึงร่างข้อมติ โดยประเทศไทยได้เสนอในหัวข้อความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งได้รับการยอมรับและมีหลายประเทศให้การสนับสนุน เช่นออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซียและกัมพูชา

 

โดยยังมีหัวข้อเรื่องการจัดงบประมาณให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐสภาในแต่ละประเทศต้องให้ความสำคัญ และการให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี ซึ่งประเทศไทยมีแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ร่วมประชุม

 

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมของคณะทำงานอีก 3 ชุด ที่สอดคล้องกับการประชุมใหญ่ 1.เรื่องการเมืองและความมั่นคง 2. เศรษฐกิจแล้วการค้า และ 3. ความร่วมมือในภูมิภาค ซึ่งกำลังรอร่างข้อตกลงที่จะนำมาเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างข้อมติและแถลงการณ์

โดยข้อมติของคณะทำงานความร่วมมือในภูมิภาคเสนอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคและสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม ส่วนด้านเศรษฐกิจมีการเสริมสร้างการเชื่อมโยงและการขยายประสิทธิภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล ในเอเชียแปซิฟิก ส่วนด้านการเมืองและความมั่นคงมีข้อเสนอเรื่องรัฐสภากับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนหลังสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตยและสันติภาพและความมั่นคงร่วมกัน

 

และยังมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การใช้พลังงานทดแทน หรือเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่จะทำให้บรรลุข้อตกลงความเป็นกลางทางคาร์บอน next zero commission ,และยังมีประเด็นเรื่องคาบสมุทรเกาหลี, การส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาด้านการทูต เพื่อความมั่นคงในภูมิภาค

ส่วนข้อมติของคณะการประชุมสมาชิกสภาสตรี คือการเสริมสร้างพลังให้กับสตรีที่จะเผชิญวิกฤตต่างๆในอนาคต และการสร้างความเข้มแข็งให้กับการเข้าร่วมของสตรีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถาน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube