Home
|
ข่าว

นายกฯไทย-ลาว ย้ำความสัมพันธ์ 2 ประเทศตัดกันไม่ขาด

Featured Image
นายกฯไทย- ลาวเดินจูงมือกันวาง ศิลาฤกษ์ เปิดสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แห่งที่ 5 ย้ำความสัมพันธ์สองประเทศตัดกันไม่ขาด “กินข้าวร่วมนากินปลาร่วมน้ำ”

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วย นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ -บอลิคำไซ

 

โดยนายพันคำ ระบุว่า มีความยินดี ที่ได้รับเกียรติ เป็นประธานร่วมกับนายกรัฐมนตรีของไทย และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม ในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย- ลาวเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการวางศิลาฤกษ์ล่าช้า เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ในส่วนของการก่อสร้างได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นที่น่าพึงพอ ซึ่งเกินความคาดหมาย ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในความพยายาม ในการพัฒนาของ 2 รัฐบาล รายการตั้งเงื่อนไขอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนทั้งสองฝั่ง รวมไปถึงภาคการขนส่งระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว โดยใช้ที่ตั้งยุทธศาสตร์อันสำคัญของทั้งสองประเทศ เกี่ยวกับอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เป็นการอำนวย ความสะดวกสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่ง ทั้งฝั่งไทยลาวและอนุภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ให้เกิดผลประโยชน์สูง

 

ซึ่งโครงการนี้ได้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ว่า ด้วยการเป็นผู้ร่วมยุทธศาสตร์ การเจริญเติบโตและการพัฒนา ในระยะ 5 ปี 2022-2026 ซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลง เมื่อ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ของประชาชนทั้งสองชาติ ในการเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน และสายผูกพันมิตรภาพการร่วมมือ ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยโครงการสะพานมิตรภาพไทย- ลาวแห่งที่ 5จะเป็นการตอบสนอง ให้แก่กันปฏิบัติเป้าหมายที่ 5 ในการร่วมมือเชื่อมโยง ภายในภาคพื้นสากลให้มีความทันสมัย เข้มแข็ง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติตั้งแต่ปี 2021-2025และยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ 10 ปี 2016-2025 โดยการนำเอาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มีชายแดนติดต่อกันเป็นการเชื่อมโยงศูนย์กลางการเชื่อมโยง

 

“ตนและประชาชนชาวลาวขอขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยความจริงใจ ที่ได้มีการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมของไทย และส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แขวงบอลิคำไซ จนทำให้โครงการดังกล่าวนั้นสำเร็จตนหวังว่า ทุกคนจะปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถเปิดใช้ ในต้นปี 2024

 

ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ มีภาษาที่สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องและเข้าใจกัน และมีหลายอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน มีความเกี่ยวดองกัน เรากินข้าวร่วมนากินปลาร่วมน้ำและพึ่งพาอาศัยกัน มาตั้งแต่โบราณกาล ตนขอย้ำว่า สายความผูกพันและความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ไม่สามารถตัดขาดกันได้”

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ของทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ ฝั่งประชาธิปไตยประชาชนลาว และกดปุ่มเปิดสะพานมิตรภาพไทย- ลาว บึงกาฬ-บอลิคำไซอย่างเป็นทางการ จากนั้น นายคำพัน ได้ลั่นฆ้อง 9 ครั้งเอาฤกษ์เอาชัย? หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และถ่ายรูปร่วมกัน โดยมีคณะรัฐมนตรีของ ทั้ง 2 ประเทศร่วมเฟลมและชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขง ก่อนที่นายกทั้ง 2 ประเทศจะข้ามกลับมายังฝั่งไทยเพื่อวางศิลาฤกษ์ในฝั่งไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube