Home
|
ข่าว

ผู้นำฝ่ายค้าน มั่นใจ กม.ลูก 2 ฉบับไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

Featured Image
ผู้นำฝ่ายค้าน มั่นใจ กม.ลูก 2ฉบับไม่ขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมน้อมรับคำวินิจฉัย ขอความร่วมมือ ส.ส.รัฐบาล ร่วมลงชื่อเปิดสมัยวิสามัญ

 

 

ที่ห้องประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาคารรัฐสภา หัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประชุมผ่าน zoom เรื่องการพิจารณาขอเปิดสภาสมัยวิสามัญถกด่วนกรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู และยื่นอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา 152 โดยก่อนการประชุม ในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายแพทย์ชลน่าน ได้ขอให้ที่ประชุมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังกล่าว โดยการสงบนิ่ง เป็นเวลา 1 นาที จากนั้น แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน หารือร่วมกันถึงแนวทางการยื่นญัตติขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่ออภิปรายถึงปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรม ซึ่งในช่วงเวลานี้ ยังอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ ทำให้ ส.ส.หลายคนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่

 

ทั้งนี้ ฝ่ายค้านจะร่วมลงชื่อ เพื่อเสนอญัตติขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งการจะขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้ จะต้องมีสมาชิกรัฐสภาร่วมลงชื่อ 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่า 243 คน ซึ่งหากมีสมาชิกไม่เพียงพอ ก็จะขอความร่วมมือจาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ให้ร่วมลงชื่อ เพื่อจะได้ใช้เวทีของสภาในการหาทางออกร่วมกันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

 

จากนั้น ที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดี และการยื่นคำร้อง ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่สืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นเอาผิดเพิ่มเติม รวมถึงได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 แห่งรัฐธรรมนูญ

 

ทั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน ได้เปิดเผยต่อที่ประชุม ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญขอให้ส่งคำชี้แจงประกอบการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ภายใน 15 วัน ซึ่งได้ทราบมาว่า กกต. ได้ส่งคำชี้แจงไปแล้ว โดยในภาพรวมยืนยันว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีบทบัญญัติใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดวันวินิจฉัยกรณีนี้เมื่อใด

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube