Home
|
เศรษฐกิจ

“กอบศักดิ์” แนะดู7ปัจจัย ตปท.กระทบส่งออก-ค่าบาท

Featured Image
“กอบศักดิ์” แนะติดตาม7ปัจจัยต่างประเทศส่งผลกระทบส่งออก-ค่าเงินบาท ชี้สงครามรัสเซีย-ยูเครนกดดันราคาพลังงานสูงต่อเนื่อง

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวอภิปราย เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลก ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2022 ว่า ได้ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี2566 ว่าจะขยายตัวได้ 3-4%

 

โดยปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3% แต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม อยู่ 7 ประเด็นจากต่างประเทศ คือ 1.ความขัดแย้งระหว่างประเทศเดินหน้าต่อเนื่อง ทั้งสหรัฐ รัสเซีย และจีน 2.การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกล