Home
|
เศรษฐกิจ

เอกชนแนะรัฐเร่งการวิจัย-พัฒนา ดันปท.พ้นกับดักรายได้

Featured Image
ภาคเอกชนแนะรัฐบาลควรเร่งการวิจัยและพัฒนา หนุนประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง

 

 

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ SCG กล่าวว่า ประเทศไทยยังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งประเทศไทยเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2010 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

 

จากนั้นจะต้องเร่งพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้พ้นกับดักต่างๆโดยเร็ว ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D โดยเร่งค้นคว้า วิจัย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการการศึกษา

 

และเป็นการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นไปด้วย รวมไปถึงการสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อต่อยอดเพิ่มรายได้สร้างศักยภาพของประเทศไทยให้แข่งขันได้

 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทาง SCG ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube