fbpx
Home
|
ข่าว

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

Featured Image
“สินิตย์” รัฐมนตรีช่วยฯพาณิชย์ เผย กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทันที มั่นใจยกระดับการคุ้มครองได้ดีขึ้น

 

 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้สำเร็จ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็น
การปรับปรุงข้อกฎหมายให้เท่าทันการค้ายุคดิจิทัล และยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล โดยเจ้าของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook YouTube สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์

 

 

และนอกจากมาตรการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้ขยายอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ชาวไทยรวมถึงทายาทได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว โดยสอดคล้องกับหลักสากลและรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกลำดับที่ 113 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

ด้านนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมผลักดัน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเชื่อมั่นว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ของศิลปินไทย ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ โดยจัดให้มีการสัมมนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่และประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube