Home
|
ข่าว

นายกฯ ให้กำลังใจปชช. จากเหตุจังหวัดชายแดนใต้

Featured Image
นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจากเหตุจังหวัดชายแดนใต้ เชื่อพลังสามัคคีชนะทุกอย่าง รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่สู่สันติสุขยั่งยืน

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเหตุการณ์ลอบวางเพลิงและวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการกระทำที่ตั้งใจบั่นทอนความเชื่อมั่นในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ทั้งที่การพัฒนาที่สำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกมิติให้มีความเจริญเท่าเทียมกับทุกภาคของประเทศ และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาล ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การเร่งรัดแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน

 

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อที่จะเชื่อมโยงและกระจายการพัฒนาไปยังประชาชนทุกกลุ่ม ที่ต้องเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมือง

 

เพื่อที่จะร่วมกันป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนภาคประชาชนที่มีจิตอาสา พร้อมรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อย่างสุดกำลัง

 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด

 

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเดินหน้าการทำงานอย่างแน่วแน่ ไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

 

โดยเฉพาะพลังจากภาคประชาชนที่มีความสามัคคี ร่วมกันปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกคนคือครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด ต้องดูแลให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป

 

พร้อมทั้งยืนยันการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าอย่างเต็มที่เพื่อการดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ดีที่สุด”

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube