Home
|
ทั่วไป

รักบ้านเกิด จับมือพันธมิตร ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่โซนภาคอีสาน และ โซนภาคเหนือ สู่การทำเกษตรนวัตกรรมเพื่อความสุขยั่งยืน

Featured Image

           บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  กรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด  จัดสัมนาในหัวข้อ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” เพื่อให้เกษตรกรมีแนวความคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตร การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน ต่อไป 

          โดยจัดพื้นที่นำร่องครั้งที่ 1  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ทั้ง ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าธนบุรี, ผศ.คธา วาทกิจ   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คุณรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา และ ตัวแทนจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด ณ  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

          ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ทั้ง ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.ดร. นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์ นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และ ตัวแทนจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด  ห้องราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

สามารถสมัครงานสัมมนาครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมาได้ที่ : https://forms.gle/uPnyh1fx51K19oee8

และสมัครงานสัมมนาครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกได้ที่ : https://forms.gle/MeYwwZ91idV9QJ9GA

รับสมัครจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ของรักบ้านเกิด ได้ที่  www.rakbankerd.com, www.facebook.com/rakbankerd  และ  IG: rakbankerd_official  หรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่  Line@ : @rakbankerd 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube