Home
|
ภูมิภาค

ลำน้ำมูลเอ่อ หลังมวลน้ำไหลลงลำจักราช

Featured Image
ลำน้ำมูลเอ่อ หลังมวลน้ำจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไหลลงลำจักราช ปริมาณน้ำล้นฝาย ก่อนไหลไปสมทบเหนือเขื่อนพิมาย

 

 

ปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่อำเภอจักราช (อ่านว่า จัก-กะ-หราด) แล้ว ทำให้ปริมาณน้ำล้นฝายน้ำล้น บ้านบุใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

 

โดยภาพมุมสูงจะเห็นว่า ปริมาณน้ำทั้งหมดได้ไหลล้นฝายน้ำล้น ลงไปตามลำน้ำจักราช มวลน้ำไหลแรงมาก ได้ไหลผ่านไปยังพื้นที่อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำทั้งหมด และไหลลงไปเหนือเขื่อนพิมาย

 

ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำแ