Home
|
ข่าว

ปิดฉาก’พัทลุงเกมส์’ยิ่งใหญ่’นครสวรรค์’รับไม้ต่อปีหน้า

Featured Image
ปิดฉาก การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” พร้อมส่งไม้ต่อให้กับ จ. นครสวรรค์ 25 มี.ค. – 3 เม.ย. 2566 นี้

 

 

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, ผู้บริหาร กกท. และนักกีฬาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมจังหวัดพัทลุง ที่ได้มีโอกาสส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาของชาติให้มีความก้าวหน้า และจัดการแข่งขันประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความพร้อมของจังหวัดพัทลุง โดยได้รับความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน และประชาชนภายในจังหวัด ต่างก็มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงภาพรวมการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ในครั้งนี้ว่า การแข่งขัน “พัทลุงเกมส์” ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ใน 45 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 11,985 คน มีการชิงชัย 752 เหรียญทอง โดย อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ 132 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดชลบุรี 58 เหรียญทอง และอันดับ 3 จังหวัดเชียงใหม่ 43 เหรียญทอง ตามลำดับ

 

ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดพัทลุงได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนนักกีฬา บุคลากรกีฬาได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น และได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีการทำลายสถิติกีฬาในหลายประเภทอีกด้วย สรุปได้ว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการทำให้เกิดการสร้างรายได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง มีมูลค่ากว่า 680 ล้านบาท

 

ในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” นอกจากจะมีการแสดงในพิธีปิดจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 นาฎยศิลปา ทักษิณา ตะลุง และชุดที่ 2 แลเลน้อย แล้วนั้น ยังมีไฮไลท์อยู่ที่พิธีมอบธงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2566

 

รวมทั้งการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ลี่หมิงและหนิงอัน เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน อีกด้วย.

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube