Home
|
ข่าว

“จุรินทร์” ส่ง”เทอดพงษ์” ร่วม กก.สมานฉันท์

Featured Image

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงประเด็นคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ขณะนี้ประธานรัฐสภา ขอให้ฝ่ายต่างๆ ได้ส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นตัวแทนของทั้ง 7 ฝ่าย ไปยังสภาฯ โดยในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการเตรียมรายชื่อไว้แล้ว 2 คน และในส่วนตัวแทนของรัฐบาลก็ได้เตรียมรายชื่อไว้แล้วอีก 2 คน เช่นกัน สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะได้ส่ง นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ดังกล่าว จึงอยากเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้เวทีคณะกรรมการชุดนี้เป็นเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการหาทางออกให้กับประเทศร่วมกัน ซึ่งก็ยังหวังว่าสำหรับบางฝ่ายที่ยังมีความเห็นว่า ยังไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วม ก็อยากให้เข้าร่วมเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเวทีกลางที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ฝ่าย ได้ไปแสดงความเห็นและหาทางออกประเทศร่วมกัน ถ้าไปปฏิเสธเวทีนี้ก็ยังนึกไม่ออกจนถึงขณะนี้ว่าเราจะไปใช้เวทีไหน เพราะว่าเวทีนี้นั้นเป็นเวทีที่ผมคิดว่าเปิดโอกาสทุกฝ่ายมากที่สุดแล้วเวทีหนึ่ง” นายจุรินทร์กล่าว พร้อมกันนี้ ยังได้ย้ำอีกด้วยว่า ตนได้มอบหมายให้ผู้แทนของพรรคฯ ไปเสนอที่ประชุมถึงวิธีการหาข้อตกลงร่วมกันโดยให้ใช้วิธีการหาฉันทามติ หรือการให้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เท่านั้น คือจะต้องไม่ใช้เสียงข้างมากไปบังคับเสียงข้างน้อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประชุมที่จะทำให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้นได้จริง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube