Home
|
เศรษฐกิจ

โชว์ผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19”

Featured Image
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โชว์ผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19” พร้อมขอบคุณหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศระดมกำลังทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดประชุมสรุปผลงาน “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19”โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)เป็นประธาน

 

ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ที่ผ่านมา อว.ได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโควิด – 19 มาตั้งแต่ต้น โดยส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัด 27 แห่ง เข้าร่วมทีมกับกระทรวงสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยหนัก เข้าตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชน อว. เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนเตียงรองรับได้ถึง 16,500 เตียง ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 118,433 คน

 

นอกจากนั้น ยังเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 11 ศูนย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1 ล้านคน รวมทั้งจัดทำโครงการ “อว. พารอด” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด” ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ

 

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า อว.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ โควิด-19 จึงได้ประสานความร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานในกระทรวง อว. ทุกสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล สถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19 และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์วิกฤติของประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ผ่านสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงวิกฤตแล้ว อว.จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรที่ได้ร่วมมือกัน ทำงานจนประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการแก้ปัญหาโควิด-19 ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ อว. ในการร่วมมือร่วมใจช่วยแก้ปัญหาวิกฤติของโรคระบาดต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube