Home
|
เศรษฐกิจ

“ชัยวุฒิ” ร่วมเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5

Featured Image
รมว.ดีอีเอส เป็นประธานร่วมเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 5 พร้อมรันระบบนิเวศดิจิทัลเต็มที่ เร่งพัฒนาอนาคตไทย

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์พัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย ว่า รัฐบาลเร่งผลักดัน

 

และขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ รองรับระบบนิเวศ รอบด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนากำลังคนดิจิทัลทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือ แม้แต่ระดับผู้บริหารระดับสูงให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเชิงนโยบายจากระดับองค์กรสู่ระดับประเทศได้ ตลอดจนข้อกำหนดกฎหมายที่กระทรวงดิจิทัลฯมีส่วนในการผลักดันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เช่น พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล , พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และล่าสุด พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube