fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ชัยภูมิเร่งพิสูจน์หลักฐานช่วยเหลือหนุ่มไร้สัญชาติ

Featured Image
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชัยภูมิเร่งพิสูจน์หลักฐานช่วยเหลือหนุ่มไร้สัญชาติได้รับสิทธิคนไทย

 

นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่พร้อม จนท.เพื่อช่วยประสานกับทางอำเภอหนองบัวแดงในกรณีพบเรื่องบุคคลชาย อายุ 25 ปี ไม่มีสัญชาติ ให้มีบัตรประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และไม่ได้รับสิทธิจากสวัสดิการจากทางรัฐมาแต่กำเนิด

 

โดยได้ประสานทางปลัดอำเภอหนองบัวแดง ได้เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นซึ่งขณะนี้ยังต้องรอการพิสูจน์สัญชาติให้แน่ชัดเจนอีกครั้งก่อนที่จะให้มีบัตรประจำตัวประชาชนอีกต่อไป

 

ขณะที่ทางด้านนางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ เผยว่าซึ่ง

แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องรอการพิสูจน์อย่างละเอียด ในครั้งนี้ แต่แม้ว่าจะยังไม่ได้บัตรไม่ได้สัญชาติไทย แต่ก็ได้บัตร(บัตรที่ขึ้นต้นด้วย 0 ) รอการพิสูจน์สัญชาติ อย่างน้อยก็สามารถได้รับสิทธพยาบาลจากภาครัฐได้ มีสิทธิได้เล่าเรียนได้

 

โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับอำเภอหนองบัวแดง โดยทางปลัดอำเภอหนองบัวแดง ได้ช่วยตรวจสอบหลักฐานชายไทยที่ยังรอการพิสูจน์สัญชาติให้มีบัตรประจำตัว ก่อนแนะนำกระบวนการขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ แจ้งสิทธิของการมีบัตรประชาชนใบสีขาว (บัตรที่ขึ้นต้นด้วย 0 ) และขั้นตอนการยื่นคำร้องขอมีบัตรประชาชนคนไทยเต็มตัวให้เข้าใจ

 

ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการดำรงชีพเป็นอย่างมาก โดยบุคคลดังกล่าวได้ดีใจจนกลั้นน้ำน้ำตาไม่อยู่พร้อมทั้งยังได้เอ่ยปากขอบคุณที่ทาง จนท.ได้ยืนมือเข้ามาช่วยดูแลซึ่งเปรียบเหมือนกับชีวิตใหม่ หลังจากนี้จะตั้งใจหางานทำและดำรงชีวิตในสังคมอย่างพึ่งพาตนเองให้ได้ ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงคือใคร อีกด้วย

 

ทั้งนี้หากพบเจอคนไร้สัญชาติ ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือกับกระทรวงมหาดไทยตามระเบียบขั้นตอนต่อไป หรือสอบถามข้อมูลที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด หรือสายด่วน 1300 ได้ตลอดอีกด้วย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube