Home
|
เศรษฐกิจ

“ศักดิ์สยาม” มอบนโยบายกทท.เร่ง Port Automation

Featured Image
รัฐมนตรีฯคมนาคม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 71 ปี ชูนโยบาย Port Automation และ Land bridge เร่งพัฒนาการขนส่งทางน้ำ

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2494 เพื่อดำเนินกิจการท่าเรือของประเทศไทย โดยมีท่าเรือที่อยู่ในความดูแล ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ และท่าเรือระนอง ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา กทท. ได้พัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

รวมทั้งดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กทท. ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศให้สะดุดหยุดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน กทท. ได้ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้ผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวมาได้โดยตลอด

 

และได้ก้าวมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการค้าของประเทศ มีผลประกอบการที่ดีติด 10 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่นำเงินรายได้เข้ารัฐสูงสุด ได้รับการประเมินผลงานจากรัฐบาลให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีติดต่อกันหลายปี และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังพัฒนาธุรกิจท่าเรือให้สอดรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ กทท. เร่งรัดการศึกษาและพัฒนาระบบ Port Automation เพื่อให้ท่าเรือของประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุนกระทรวงคมนาคมในการศึกษาและพัฒนาโครงการ Land bridge ระนอง – ชุมพร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการสายการเดินเรือระดับโลกและพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องหลังท่าให้ครบวงจร อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube