fbpx
Home
|
ภูมิภาค

คลิปเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่อบต. ตั้งวงก๊งเหล้า

Featured Image
คลิปเหตุการณ์ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ อบต.ตั้งวงก๊งเหล้าฉลองวันเกิดในสถานที่ราชการ ประกาศลั่นไม่กลัวใคร

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นี่คือคลิปภาพเหตุการณ์ที่ อบต.แห่งหนึ่งในเขต อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชาวบ้านได้ถ่ายภาพคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ เป็นการจัดฉลองวันเกิดให้กับบิ๊กข้าราชการคนหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.พากันเดินร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ นำเอาเค้กวันเกิดมามอบให้กับบิ๊กข้าราชการคนหนึ่งของ อบต. และมีการร้องห้ามกันว่า ห้ามกล้องไหลไปมาเพราะจะเห็นขวดเหล้าเบียร์และห้ามโพสต์ภาพอย่างเด็ดขาด

 

จากนั้น มีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างไม่กลัวเกรงว่า จะผิดระเบียบกฎหมายของทางราชการแต่อย่างใด โดยสถานที่เกิดเหตุจะอยู่บริเวณข้างห้องเอนกประสงค์ของ อบต. และที่บริเวณนี้มักจะมีการจัดเป็นสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันเป็นประจำในช่วงที่ผู้บริหารระดับสูงของ อบต.ไม่อยู่ใน อบต. ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แล้วเห็นว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะว่า อบต.เป็นสถานที่ราชการ

 

จึงได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ส่งมาให้กับผู้สื่อข่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ว่า เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือผิดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือไม่อย่างไร

 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 31 และมาตรา 46 ห้ามมิให้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ราชการ โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.6 / ว 3766 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2557 เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด ได้กำหนดแนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุราไว้แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube