fbpx
Home
|
ข่าว

กทม.ยัน จนท.พร้อมจัดลต.อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง

Featured Image
ปลัด กทม.ยัน จนท.พร้อมปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และชัดเจน

 

 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายปัญญาฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า สำหรับวันนี้ได้เน้นย้ำเรื่องบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมกัน จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะบางคนมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว

 

ขอให้ตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ รวมถึงให้มีการทำสัญลักษณ์ที่หีบรับบัตรเลือกตั้งแยกสีให้ชัดเจนและเห็นง่ายเพื่อป้องกันการหย่อนบัตรลงหีบรับบัตรลงคะแนนผิดหีบ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะส่งผลถึงการเลือกตั้งได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ

 

ในวันเลือกตั้งไว้แล้ว รวมถึงได้เตรียมแผนรองรับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19มาใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ด้วย พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้มีการแยกโทนเสียงของคนที่นับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้แตกต่างกันและชัดเจน เพราะว่าจะมีการนับคะแนนไปพร้อมกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการรวมคะแนน

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ส่งจดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนทราบทุกบ้านแล้ว ขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนและสมาชิกในบ้านว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่ามีชื่อเกินมา หรือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตกหล่นให้รีบแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube