Home
|
ภูมิภาค

แบงก์ชาติแถลงภาวะศก.เหนือเชื่อยังแนวโน้มดี

Featured Image
แบงก์ชาติเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจเหนือพร้อมคาดการณ์แนวโน้ม เชื่อยังแนวโน้มดีแต่มีปัจจัยเสี่ยงท้าทายจากโควิด-19

 

 

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือไตรมาสแรกของปีและคาดการณ์แนวโน้มในไตรมาสต่อไป ทั้งนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจภาคเหนือพบว่าภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1/2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

 

แม้การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron จะขยายวงกว้าง แต่ไม่รุนแรงเท่าระลอกก่อน ทำให้มาตรการควบคุมฯ ผ่อนคลายเป็นลำดับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวจึงทยอยฟื้นตัว ด้านการผลิตปรับดีขึ้น ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดอาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกปรับดีขึ้น

 

ตามอุปสงค์ต่างประเทศมีต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนขยายตัวจากการลงทุนของธุรกิจเพื่อส่งออกขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2/2565 คาดว่า ยังทรงตัว โดยการบริโภคและท่องเที่ยวมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น แต่การกระจายวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ต่อเนื่องช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น

 

และพฤติกรรมของประชาชนที่สามารถปรับตัวอยู่กับ Covid-19ได้ดีขึ้น จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวต่อไปส่วนประเด็นสำคัญที่น่าสนใจเช่น อัตราเงินเฟ้อไทยเป็นผลจาก cost-push shocks และยังไม่กระจายไปยังสินค้านอกหมวดพลังงานและหมวดอาหาร คาดว่าผลดังกล่าวจะทยอยลดลงทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566

 

ขณะที่รายได้ภาคเกษตรในภาคเหนือไตรมาสแรกขยายตัวจากผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยแนวโน้มไตรมาส 2/2565 คาดว่ารายได้เกษตรกรขยายตัวตามผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้น

 

โดยเฉพาะข้าวนาปรังในภาคผลผลิตอุตสาหกรรมในภาคเหนือไตรมาสแรกขยายตัวตามหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นจากน้ ฝำตาล และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ตาม Supply Disruption ที่ปรับดีขึ้น แนวโน้มไตรมาส 2/2565 และระยะต่อไป คาดว่า การผลิตมีทิศทางเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยังมีอยู่ และการบริหารจัดการปัญหา Supply Disruption ได้ดีขึ้น

 

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวจากไตรมาสก่อนตามการลงทุนเพื่อการผลิตที่ขยายตัว ด้านการก่อสร้างปรับดีขึ้น การลงทุนเพื่อการผลิต ทั้งนี้คาดว่าไตรมาส 2 ขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ดี การลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์คาดว่าปรับลดลง

 

จากความเสี่ยงขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ตามมาตรการ Lockdown ของจีนการลงทุนเพื่อการก่อสร้าง คาดว่าไตรมาส 2 ทรงตัวจากไตรมาสแรก แม้ทิศทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มทยอยปรับดีขึ้น แต่กำลังซื้อในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นต่อเนื่องและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19? ยังคงเป็นปัจจัยกดดัน ทำให้การขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีมาจากปัจจัยฐานต่ำในปีก่อนเป็นสำคัญ

 

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเตือนภัยกับประชาชนให้ระวังการหลอกลวงหรือภัยการเงินทางออนไลน์ด้วย โดยเตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างที่อยู่แบงก์ชาติเป็นที่ตั้งสำนักงานเพื่อปล่อยกู้ให้ประชาชน จึงขอย้ำ แบงก์ชาติไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชนทุกรูปแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube