Home
|
ข่าวสาร

 นิทรรศการกลุ่มเนื่องในโอกาสเปิดทำการครบรอบ 10 ปีของโมค่า

Featured Image
“Future Shapes: Doodle Art Exhibition” นิทรรศการกลุ่มเนื่องในโอกาสเปิดทำการครบรอบ 10 ปีของโมค่า แบงค็อกและนำเสนอผลงานของ 13 ศิลปินรุ่นใหม่มากความสามารถ พูดถึงการแสดงออกทางความคิดผ่านเยาวชน ผู้เป็นตัวแทนแห่งอนาคต ผ่านรูปทรงและลายเส้น พวกเขาวาดถึงโลกในอนาคต โลกในฝันของแต่ละความคิด สร้างสรรค์อัตลักษณ์ในแบบของตนเอง

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนโมค่า แบงค็อกจะนำไปบริจาคให้กับ “SATI” องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งพัฒนาการดูแลสุขภาพและการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงและด้อยโอกาส

โลโก้ใหม่ของโมค่า แบงค็อก ออกแบบโดย Studio 150 พื้นฐานการออกแบบได้มาจากลักษณะรูปทรงของอาคารและ “ลายก้านมะลิ” ลายที่ใช้เป็นส่วนประกอบการตกแต่งหลักทั้งภายนอกอาคาร นำเอามาผสมผสานกับเทคนิค “ย่อมุม” การตัดทอนให้เกิดความสวยงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการงานสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึงการออกแบบชุดตัวอักษรละติน สัญลักษณ์ และตัวเลขเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย สร้างความเป็นสากล แต่ในขณะเดียวกันยังคงไว้

ซึ่งกลิ่นอายของความเป็นไทย และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของ MOCA BANGKOK ให้เป็นที่จดจำต่อไป เช่นเดียวกับ MOCA Store ร้านขายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์ ถูกออกแบบใหม่โดย Studio PLP (บริษัท สตูดิโอ พีแอลพี จำกัด) ให้มีความร่วมสมัย โดยให้พื้นที่มีความเปิดโล่ง สว่างสดใส MOCA Store ร้านจะจำหน่ายของที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนของเรา

10 ปีที่ผ่านมา โมค่า แบงค็อก จัดแสดงผลงานนิทรรศการหมุนเวียนมากว่า 50 นิทรรศการ จุดมุ่งหวังของเราที่ต้องการเป็นรากฐานอันมั่นคงและช่วยส่งเสริมให้สังคมศิลปะในประเทศไทยเจริญงอกงามในทุกแขนงยังคงเดิม นิทรรศการหมุนเวียนล่าสุด “Future Shapes: Doodle Art Exhibition” ร้านขายของที่ระลึก MOCA Store รวมไปถึงการออกแบบโลโก้ โมค่า แบงค็อกใหม่นี้ เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการปรับตัวของเราไปพร้อม ๆ กับศิลปินไทย

[ศิลปิน] KAMO – นัทพล โกมลารชุน, PATART – วุฒิภัทร วงศ์ดี, ARTTY – อานุภาพ รัตนหุ่นพยนต์, NARUNYA – เณรัญญา กมุติรา, SEEFOON – ปรัชพร วงศ์อนุตรโรจน์, MINNIE – ศริญญา นิลเปล่งแสง, ANAR – สักกตะฤจ อินทรวิชะ, TINTIN – กฤติน เทพอำนวยสกุล, PLYNN – พลินน์ สิทธิถาวร, RITA – ภูริตา โตสุนทร, TITO- กฤติณัฏฐ์ เทพอำนวยสกุล, IRENE- ไอณิรินทร์ ตรีภักดีเลิศ และ MEEFUN- มีฝัน ถนัดค้า

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube