Home
|
ข่าว

ชัชชาติ ลงบางกะปิ-สะพานสูง ชูนโยบายประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลงานผู้ว่าฯ

Featured Image
ชัชชาติ ลงพื้นที่บางกะปิ-สะพานสูง ชูนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมประเมินผลงานผู้ว่าฯ – ผอ.เขต เพิ่มความโปร่งใสและกำหนดทิศทางบริหาร กทม.

 

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางกะปิและเขตสะพานสูง พบปะผู้ค้าและประชาชนที่ตลาดเช้าแฟลตคลองจั่น ตลาดหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถาน ตลาดสัมมากร และตลาดตะวันนา พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนคลองบางม้า ชุมชนกระทุ่มเดียว ชุมชนนักกีฬาแหลมทอง รับฟังปัญหาเส้นเลือดฝอยด้านต่างๆ อาทิ การเชื่อมต่อชุมชนกับถนนสายหลัก ปัญหาขยะในลำคลอง การเข้าถึงบริการสาธารณสุข การขาดแคลนพื้นที่สาธารณะ และปัญหาไม่สามารถจดทะเบียนเป็นชุมชน

 

โดยนายชัชชาติ กล่าวว่า ปัญหาในแต่ละชุมชนมีหลากหลาย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของชุมชนจะต้องให้ประชาชนเข้ามาร่วมตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนรู้ดีที่สุดว่าเกิดปัญหาอะไร และต้องการวิธีไหนในการแก้ไข ชัชชาติเสนอนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับเขตจนไปถึงระดับ กทม.

 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเปิดพื้นที่ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจการทำงานของผู้ว่าฯ กทม. และผู้อำนวยการเขตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางการทำงานของ กทม. และมีผลทำให้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ด้านผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับเสียงสะท้อนต่อการทำงานจากประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของ กทม. โปร่งใส ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อีกด้วย

 

ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีความโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนในวงกว้างที่สุด ผ่านการพัฒนาระบบบการยืนยันตัวตนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันการเสนอความคิดเห็นซ้ำซ้อน ร่วมกันกับการประสานงานกับอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการประเมินผล

 

นอกจากนี้นายชัชชาติ เน้นย้ำ เรื่องแนวคิด “ผู้ว่าฯ สัญจร” หรือการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน และรับฟังข้อวิจารณ์จากประชาชนโดยตรง ตั้งเป้าหมายร่วมประชุมกับ 400 ชุมชนใน 50 เขตให้ครบในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ประชาชนร่วมสร้างกรุงเทพให้ดีขึ้นและเป็นเมืองที่อยู่สำหรับทุกคนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube