fbpx
Home
|
ต่างประเทศ

สหรัฐฯโคม่าหนักติดโควิดวันเดียว2.3แสนคน

Featured Image

เว็บไซต์Worldometers  รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 87,578,078 ราย เพิ่มขึ้น 749,399 ราย เสียชีวิต 1,888,959 ราย เพิ่มขึ้น 3,586 ราย รักษาหาย  63,090,152 ราย ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 21,822,293 ราย เพิ่มขึ้น 235,619 ราย เสียชีวิต 369,445 ราย เพิ่มขึ้น 3,586 ราย  รักษาหาย 12,997,152 ราย 2.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 10,395,938 ราย เพิ่มขึ้น 20,460  ราย เสียชีวิต 150,372 ราย เพิ่มขึ้น 221 ราย รักษาหาย 10,016,163 ราย 3.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 7,874,539 ราย เพิ่มขึ้น 62,532  ราย เสียชีวิต 199,043 ราย เพิ่มขึ้น  1,266 ราย รักษาหาย 7,036,530 ราย 4.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 3,308,601 ราย เพิ่มขึ้น 24,217  ราย เสียชีวิต 59,951 ราย เพิ่มขึ้น 445 ราย รักษาหาย 2,685,723 ราย 5.สหราชอาณาจักร(UK) มีผู้ติดเชื้อ 2,836,801 ราย เพิ่มขึ้น 62,322 ราย เสียชีวิต 77,346 ราย เพิ่มขึ้น 1,041 ราย รักษาหาย 1,345,824 ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในอันดับที่ 69 มีผู้ติดเชื้อ 128,178 ราย เพิ่มขึ้น 594 ราย เสียชีวิต 2,785 ราย เพิ่มขึ้น 19 ราย รักษาหาย 111,401 ราย ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 130  มีผู้ติดเชื้อ 9,331 ราย เพิ่มขึ้น 365 ราย เสียชีวิต 66 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย รักษาหาย 4,418 ราย  

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube