Home
|
ข่าว

รัฐบาลเจ้าภาพจัดงานครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

Featured Image

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ?6 พฤษภาคม 2566 และเสนอพระนามให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(องค์การยูเนสโก) ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2566 โดยให้มีแผนการดำเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 3 ระยะ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระยะสั้น กลาง และยาว โดยแบ่งกิจกรรมการเฉลิมฉลองออกเป็นระดับกระทรวงต่างๆ และระดับภาคประชาชน ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆในพระอุปถัมภ์ โดยไม่ขอผูกพันงบประมาณ

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube