Home
|
ข่าว

ยื่นนายกฯจี้ผบ.ตร.เร่งสอบเอาผิดเจ้าของบ่อน

Featured Image

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม ม.11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ ม.18(6) และ ม.31 แห่ง พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 ในการสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เร่งรัดการไต่สวน สอบสวนและเอาผิดเจ้าของบ่อนการพนันและตู้พนันไฟฟ้าหรือตู้ม้า ซึ่งลักลอบเล่นอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และแจ้งวัฒนะ 14 กทม.โดยเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี ได้ออกแถลงข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีต้นตอจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งใน 3 จังหวัด จนมีการสั่งย้าย ผบก. ผกก. และ 5 เสือสถานีตำรวจในท้องที่ดังกล่าวมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันทุกนาย ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ต.ช. และประธาน ก.ตร. เพื่อสั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เร่งรัดการไต่สวน สอบสวนและเอาผิดเจ้าของบ่อนการพนันและเจ้าของตู้พนันไฟฟ้าหรือตู้ม้าซึ่งลักลอบเล่นอย่างผิดกฎหมาย, สั่งการให้ ปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางทางเงิน ของเจ้าของบ่อนการพนันและเจ้าของตู้พนันไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายข้างต้น และดำเนินการตามมาตรการยึดทรัพย์ต่อไป และสั่งการให้มีการตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีการรับส่วย หรือเรียกรับสินบน จากการเปิดบ่อนการพนันและหรือตู้พนันไฟฟ้าในพื้นที่ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร หากพบว่าเป็นการละเลยหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกระดับระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประทวน ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามคำร้องนี้ โดยขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ต.ช. และประธาน ก.ตร. ใช้อำนาจตามกฎหมายข้างต้นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทั้งทางวินัยขั้นสูงสุด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube