Home
|
ข่าว

พาณิชย์ชี้ส่งออกปี64ฟื้นคาดโตได้4%

Featured Image

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประเมินทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2564 ว่าจะกลับมาขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งสอดคล้องกับหลายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาดว่าปี 2564 เศรษฐกิจโลกจะมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 จากติดลบที่ร้อยละ 4.4 ในปี 2563 ทั้งนี้ มองว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการส่งออก ได้แก่การคิดค้นและริเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์แพร่ระบาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้ความต้องการสินค้ามีแนวโน้มขยายตัว , มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงเริ่มมีคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องระวัง คือ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่า ที่จะกระทบต่อการแข่งขัน รวมถึงความไม่แน่นอนของโควิด-19 ที่อาจจะทำให้มีการล็อกดาวน์ในบางประเทศได้

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube